2. ADVENTNÍ AKTIVITA – CHVÁLÍME

Úkol: CHVÁLÍME

Symbol (k vlepování na krabici): srdce

Příběh: Jeden chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaá!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaá!“ Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ Dostal odpověď: „Hlupáku!“ Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se: „Tati, kdo to je?“ Otec se usmál a řekl: „Chlapče, pozorně poslouchej, něco ti ukážu.“ Pak otec zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Pak zakřičel: „Mám tě rád!“ A hlas odpověděl: „Mám tě rád!“ Dítě bylo překvapeno a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna. To, co zakřičíš, se ti vrátí. Podobně je tomu i v životě. Co uděláš nebo řekneš, to se ti vrátí. Pokud si přeješ, aby bylo na světě víc lásky, musíš ji sám dávat.

V evangeliu druhé adventní neděle jsme slyšeli, že máme připravit cestu Pánu. Tou cestou je naše srdce. V něm bývají překážky a nerovnosti – hříchy. Jan Křtitel, za kterým chodilo k Jordánu mnoho lidí, řekl o Ježíšovi: „On je mocnější než já.“ Jan Ježíšovi nezáviděl, naopak měl z něho radost. Také my bychom se měli učit vidět dobré věci na lidech, se kterými se setkáváme. Tento týden si tedy budeme všímat, co druzí lidé dokážou a co je na nich dobrého. Budeme je chválit. Jakými větami můžeme chválit? Například: „Toto se ti fakt povedlo.“ „Dnes ti to sluší.“ „Je fajn, že jsi to udělal/a takhle.“ „Vážím si tě.“ „Obdivuji tě.“ „Jsi super.“ „Je úžasné, jak dobře jsi to zvládl/a.“

Úkol pro 2. týden: Budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být upřímná, od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak závisti. Symbolem chvály tedy bude srdce.