Schola

Schola Hlučín je převážně dívčí pěvecké uskupení s dlouholetou tradicí o přibližně 30 členech. V roce 1995 se zrodila touha zapojit děti v kostele do slavení mše svaté a trávit s nimi čas i mimo mši svatou. Marcela Chrástecká se tak začala věnovat každou sobotu odpoledne dětem. Cvičili písničky na nedělní mši svatou a také hráli hry.

Po dvaceti letech, během kterých scholou prošlo okolo 300 až 400 dětí, scholu předala Evě Petermannové, která ji vede dodnes. Mladším děvčatům ve věku mateřské školy a prvního stupně ZŠ se věnuje zvlášť Monika Wanderburgová. S dětmi hrají hry, ale taky nacvičují písně, které poté společně se staršími scholistkami zpívají na mších svatých.

Všichni se scházíme každou sobotu od 14:00 do 15:30 na hlučínské faře. Kromě toho také každoročně jezdíme na víkendová soustředění, setkání schol a již tradiční Chaloupku, což je týdenní tábor jako odměna pro děti za celý rok docházky. Kromě těchto akcí také jezdíme na výlety, poutě, o Vánocích děti hrají vánoční hru, každé dva roky organizujeme Koncert schol z Prajzské a zpíváme na svatbách a slavnostních mších svatých jako je 1. sv. přijímání, biřmování a jiné.

Rádi mezi sebe přijmeme další členy a kamarády! Jestli máte v okolí malé děti nebo někoho, kdo si rád zpívá a hraje, neváhejte a obraťte se na vedoucí scholy Evu Petermannovou nebo Moniku Wanderburgovou, nebo prostě přijďte mezi nás v sobotu. Těšíme se na každého z vás! 😊

Písně scholy k poslechu ZDE

Písně z Koncertu schol z Prajzské ZDE

Soustředění scholy v Hati, září 2018