NÁBOŽENSTVÍ

Náboženská výchova je záležitostí všech: rodičů, kněží, katechetů, lidí z farního společenství. Nikdo není od svého dílu zodpovědnosti osvobozen. Pedagogové dobře vědí, jak zásadní je výchova v rodině. Dítě se snadněji naučí modlit, když vidí, jak se modlí rodiče. To je každému jasné.

Podobně se nedělní bohoslužba stane součástí jeho života, když je samozřejmou nedělní slavností pro celou rodinu. Také sounáležitost s kolektivem stejně starých věřících dětí je nepostradatelná.

Důležitým prostředím náboženské výchovy je však i výuka. Na začátku nového školního roku proto stojí za to připomenout si, že naše zodpovědnost za předávání víry a výchovu dětí je veliká. Kéž by žádná příležitost nebyla opomenuta či promrhaná.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Rovniny – Pondělí OKD – úterý Tyršovka a Via Montessori – Pátek
1. tř. 12:20 – 13:05 1. + 2. tř. 13:00 – 13:45 1. –  3. tř. 13:00 – 13:45
2. tř. 13:05 – 13:50 3. tř. 13:50 – 14:35 4. + 5. tř. 13:45 – 14:30
3. tř. 13:50 – 14:35    
4. + 5. tř. 14:35 – 15:20 P. Jáhen – Fara  
  6. třída: úterý – 15:00  
  7. třída: čtvrtek – 15:00  
  8. + 9. třída: čtvrtek – 15:50  

 

Odkazy pro děti o víře:

www.deti.vira.cz