PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO

Projevem solidarity církve s oblastmi, ve kterých slouží misionáři, je trvalá podpora Papežských misijních děl (PMD). Věřící se tak mohou aktivně zapojit do široké nabídky rozvojových projektů v oblasti vzdělávání, zdravotní či sociální péče v duchu křesťanských hodnot.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

1) Papežské misijní dílo šíření víry – má na starosti světové misie a podporu infrastruktury potřebné pro pomoc potřebným. Protože tu zajišťují hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících, jedná se o stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod.

2) Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola – se týká především podpory výchovy a formace přibližně 90 000 budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 seminářích.

3) Papežská misijní unie‏ – vybízí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve svém prostředí podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc.

4) Papežské misijní dílo dětí – financováním přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

Více informací naleznete v následujícím odkazu: www.missio.cz