DOMOV POD VINNOU HOROU

„Domov, kde pomoc a cit nejsou jen slova.“

Domov byl otevřen v roce 2004, a to pod názvem Domov u Jezera. V roce 2014 domov změnil svého zřizovatele, kterým se stalo město Hlučín, a také název, jenž je dán místní lokalitou – Domov pod Vinnou horou. Nachází se zde tři pobytové služby: první je domov pro seniory s kapacitou 90 míst.

Sociální služby se poskytují seniorům ve věku od 65 let. Druhou službou je domov se zvláštním režimem s kapacitou 23 míst, tady jsou poskytovány služby seniorům od 60 let. Poslední službou je tzv. odlehčovací služba s kapacitou 1 místa pro seniory od 60 let.

Cílem Domova pod Vinnou horou je poskytovat kvalitní službu odborně vzdělaným personálem, který také dokáže naslouchat, podat pomocnou ruku, porozumět či pochopit pocity dnešních seniorů. 

Bohoslužby zde probíhají každou sobotu v 15:00.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách: www.ddhlucin.cz