Eucharistická hodina

V souvislosti s mimořádnou událostí, kterou byl Národní eucharistický kongres vznikla na podnět olomoucké arcibiskupa Jana iniciativa společenství s názvem Eucharistická hodina. Jedná se o společenství věřících zavazující se prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze. Toto společenství se zakládá z rozhodnutí biskupa Františka také v naší diecézi a to datem 16. října tohoto roku.

Toto společenství v Ostravsko-opavské diecézi tvoří také věřící hlučínské farnosti. Srdečně tímto zveme další věřící do tohoto společenství, a to každý čtvrtek v 17:30

Zřizovací dekret společenství Eucharistická hodina biskupa Františka Václava Lobkowicze ke stažení ZDE. Na jeho závěru najdete návrh dopisu, kterým je možné se do Eucharistické hodiny přihlásit (učiňte tak, prosím prostřednictvím duchovního správce).