1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Mezi největší slavnosti ve farnosti patří první svaté přijímání. Není to jen krásná a dojemná podívaná, ale především jedinečná cesta každého chlapce nebo děvčete k Ježíši. Na této cestě vnitřního zrání je třeba děti doprovázet. Začali jsme proto přípravu na přijetí svátosti Smíření a Eucharistie již koncem září.

Ke stažení:

Informace k 1. sv. přijímání 2024

Modlitby k 1. sv. přijímání

Otázky k 1. sv. přijímání

Moje svátost smíření