CHARITA HLUČÍN

Pomáháme potřebným  na Hlučínsku již od roku 1991 …

Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Všechny služby poskytuje Charita s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.charitahlucin.cz