Papežské misijní dílo

AKTIVITY HLUČÍNSKÉHO MISIJNÍHO KLUBKA

  • První aktivitou je MISIJNÍ MOST MODLITBY. Více informací naleznete ZDE
  • Malí misionáři z naší farnosti se zapojí do další aktivity, která se nazývá MISIJNÍ STROMEČEK. Více informací naleznete ZDE.

O aktivitách hlučínského Misijního klubka Vás budeme pravidelně informovat.

Děti z naší farnosti se staly členy sdružení podporující misie s názvem Misijní klubko. Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ 

Naše Misijní klubko povede paní Gabriela Solařová, která bude zajišťovat potřebné materiály a povede s dětmi aktivity, které budou podporovat děti v rozvojových zemí.

Děti se tímto způsobem spojí s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách bude myslet mnoho misionářů. 

Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do Misijního klubu). Chceš patřit do Misijního klubka i Ty?

Členstvím v Klubku se zavazuješ:

  • Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie.
  • Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřekneš (Misijní bonbónek).
  • Dále se budeš snažit „misionářovat“ například pomocí hlavního programu pro misijní výchovu dětí MOST. .
  • Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.
  • K zapojení se do pravidelných misijních akcí.
  • Spolehlivě pomůžeš chudým kamarádům na misiích.