HARMONOGRAM FARNÍCH AKCÍ

HARMONOGRAM FARNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 – 2023

30.9.2022 cca 17:45 hod. 1. schůzka rodičů dětí jdoucích k 1. svatému přijímání
8.10.2022   Diecézní setkání ministrantů
9.10.2022   Setkání schol
23.10.2022   Misijní den
23.10.2022 15.30 hod. Drakiáda
2.11.2022   Svátek všech věrných zemřelých – mimořádné mše svaté
18. – 20.11.   Biscup
27.11.2022 10:00 hod. Uvedení dětí do přípravy na 1. sv. přijímání
27.11.2022 po každé mši sv. Představení adventní aktivity pro děti
4.12.2022 po mši sv. v 10:00 hod. Svatý Mikuláš
26.12.2022 po mši sv. v 10:00 hod. Vánoční hra dětí
6.-8.1.2023   Tříkrálová sbírka
únor   Maškarní ples pro děti
18.3.2023 sobota 10:00 hod. Biřmování
Postní doba neděle 14:30 hod. Křížové cesty
17.3.2023 cca 17:45 hod. 1. svatá zpověď dětí jdoucích k 1. svatému přijímání
19.3.2023   Misijní koláč
1.4.2023 18:00 hod. Křížová cesta na Vinnou horu
2.4.2023 po mši sv. v 10:00 hod. Pašijové hry
13.5.2023   Den pro rodinu – u Hájovských
20.5.2023 8:30 hod. Schůzka rodičů s p. farářem; katecheze dětí;
27.5.2023   Farní pouť
2.6.2023 cca 17:45 hod. Nácvik dětí na 1. svaté přijímání
2.6.2023 od 19:00 hod. Noc kostelů a muzeí
3.6.2023 8:30 hod. Nácvik dětí na 1. svaté přijímání, 2. svatá zpověď
4.6.2023 10:00 hod. 1. svaté přijímání
18. – 21.7.2023   Minichaloupka
10. – 16.7. 2023   Chaloupka
12.- 26.8.2023   Harta
28.7.2023 15:00 hod. Rozloučení s prázdninami
  každou
1. sobotu
Ministrantská schůzka
  středa v 19:00 hod. Modlitby otců
  každy týden Modlitby matek
  každý čtvrtek v 10:00 hod.  SKUPINKA MAMINEK A DĚTÍ RYBIČKA
  každý čtvrtek v 18:00 hod. Setkání sboru
  každou sobotu ve 14:00 hod. Setkání scholy
  každe úterý v 15:00 hod. Marianské večeřadlo
  každy pátek v 18:00 hod. Setkání mladeže
  každy pátek v 17:00 hod. Mše sv. a setkání dětí – příprava na 1. sv. prijímání