VELIKONOCE

Drazí přátelé, bratři a sestry,

pohled do zimní přírody v nás vyvolává otázky: rozkvete znovu zasněžená louka, rozpučí zase ojíněný strom? Jarní zápas života se smrtí je úchvatný. V srdci každého člověka probudí naději, vidí-li první jehnědy, zlatý déšť nebo pampelišku. Podobné otázky si kladli apoštolové po Kristově ukřižování: vstane opravdu z mrtvých, nezůstaneme sami uzavření v nejistotě?

Stejně jako jarní příroda vybojovala zápas se zimou, stejně tak zvítězil Kristus v boji se smrtí. A v tom je naše naděje a velká radost. Radost, jakou svět nemůže dát, protože Kristus opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a smrt nad ním nemá žádnou moc. Od srdci k srdci, od úst k ústům se nese radostná zvěst, že Ježíš žije. On je živým Pánem nebe i země. Ježíšovo vzkříšení dává jedinečnou naději na překonání smrti každému, kdo v něho věří. Naději na život, kdy smrt je už navždy bezmocná. 

Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen. Břemeno, které nám brání v životu, je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Kámen se stává znamením vítězství života nad smrtí. Připomíná nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát. Možná jsme přemýšleli a v mnoha rozhovorech jsme se pokoušeli osvobodit se od tíhy kamene, ale nebylo to k ničemu. Najednou však vstupuje do našeho života anděl, a aniž bychom tušili, jaký proces v nás probíhá, je kámen odvalen a my zase cítíme život. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni.

Blahoslavený Jan Pavel II. řekl. „Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou a omegou. A tento někdo je Láska. Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se“. Mějme právě o Velikonocích svá srdce otevřená Lásce, druhým lidem, naslouchejme tomu, co nám říká Vzkříšený Kristus. A věřme, jako autor následující básně, že Vítězství je jisté!

Ať jsme svázáni jaký mikoliv pouty,
díky Velikonocům můžeme říci:
„Vítězství je jisté !“

Ať jsme v jakékoliv situaci,
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál,
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“

Když nám zemře někdo, koho milujeme,
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
můžeme říci: „Vítězství je jisté !“

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,
že láska zvítězila nad nenávistí,
přátelství nad zradou,
život nad smrtí.

„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ !“