Adopce na dálku

Program Adopce na dálku byl založen v roce 1993. Od té doby pomáhá díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Program se realizuje v 6 státech.

Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, včetně zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Naše farnost se od září 2018 také zapojila do tohoto programu a prostřednictvím projektu Adopce na dálku „adoptovala“ chlapce Arjuna z Indie. Příspěvky na adopci se získávají průběžně během celého roku. Dvakrát ročně posílají děti dopisy s poděkováním a aktuálními událostmi ze svých životů. 

Dopis o. Petra a o. Jana

Informace o Arjunovi

Arjunův dopis, Vánoce 2018

Arjunův dopis, 2019