Adopce na dálku

Program Adopce na dálku byl založen v roce 1993. Od té doby pomáhá díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Program se realizuje v 6 státech.

Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, včetně zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Naše farnost se od září 2018 také zapojila do tohoto programu a prostřednictvím projektu Adopce na dálku „adoptovala“ chlapce Arjuna z Indie. Příspěvky na adopci se získávají průběžně během celého roku. Dvakrát ročně posílají děti dopisy s poděkováním a aktuálními událostmi ze svých životů. V roce 2022 ukončil Arjun své studium v oboru strojírenství. Věřím, že podpora celé farnosti mu umožní najít si dobrou práci a Arjun tak bude oporou pro rodinu, své sourozence i celou společnost.

**********

Myslím, že je velmi přínosné pro celou farnost pokračovat v této tradici a po domluvě s Charitou jsem v rámci projektu Adopce na dálku vybral dívku Jiyu Sweedal. Jiya se narodila 16.10.2014 a pochází z Kayyaru v Indii. Je římskokatolického vyznání a jejím snem je stát se řádovou sestrou. V současnosti navštěvuje 2. třídu ve škole Don Bosco Aide Upper Primary School v Kayyaru. Dívka má moba rodiče, kteří pracují a devítiletou sestru.

Celková částka za rok studia činí 4900 Kč. Předem všem upřímně děkuji za jakýkoliv finanční dar. Bližší informace o pokroku Jiyi ve vzdělání budeme dostávat pravidelně na konci jejich školního roku, výsledky, zájmy dítěte pak budou k nahlédnutí na stránkách farnosti v odkazu Adopce na dálku.