Slavní rodáci

MARTIN BIALAS, ThDr.

*12.května 1940, Hlučín

Životopis

Fotogalerie ve formátu pdf

Martin Bialas  je kněz, doktor teologie, kaplan diecéze Regensburg a řídí domov svatého Pavla, kolej pasionistů v Regensburgu. K tomuto řádu (jinak také Kongregace utrpení Ježíše Krista ) sám patří a jeho domovský klášter je ve Schwarzenfeldu. Martin Bialas je rovněž biskupský duchovní poradce.

UDO WANDERBURG

*10. května 1936, Hlučín

Životopis

PAVEL BLASCHKE, 

* 24. května 1885, Hlučín

+ 10. března 1969, Anholt, Německo

Životopis

Pavel Blaschke je německý hudební skladatel. V roce 1909 byl vysvěcen na kněze, působil jako kaplan v chrámu u sv. Mořice ve Vratislavi. Díky svým hudebním studiím byl jmenován na místo kapelníka vratislavského dómu. Pod jeho vedením se stal vratislavský chrámový sbor jedním z nejlepších v Evropě.

JAN BOCHENEK

*  2. května 1831, Hlučín

+ 3. prosince 1909, Berlín, Německo

Životopis

Jan (Johannes) Bochenek byl český malíř. Od dětství vynikal malířským nadáním. Studoval v Berlíně. Jeho oltářní obrazy můžeme najít na různých místech České republiky, mj. také v Hlučíně, kde se narodil v domě č. 7 na náměstí, kde je mu také věnována pamětní deska. 

JOHANNES JANDA

* 3. ledna 1827, Hlučín – Darkovičky

+ 14. listopadu 1875, Berlín, Německo

Životopis

Johannes Janda byl sochař období klasicismu. Díky svému nadání vystudoval univerzitu ve Vratislavi, studoval také v Drážďanech. Svá sochařská díla věnoval také svému rodišti – Hlučínu a Darkovičkám.

TOMÁŠ XAVERIUS LAŠTOVKA

* 6. března 1688, Hlučín

+ ? 1747/1748

Životopis

BOHUMÍR JOSEF HYNEK BILOVSKÝ

* ? 1659, Hlučín

+ 7. prosince 1725, Slatenice

Životopis

Bohumír Josef Hynek Bilovský byl barokní kazatel, spisovatel a básník. Psal latinsky a česky. Je nejvýznamnější osobností barokního kazatelství. Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, v roce 1689 dosáhl kněžského svěcení, ale s řádem se rozešel a nastoupil dráhu světského kněze. Působil zejména na Moravě.

PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ

* ? 1639/1640, Hlučín (?)

+ 24. července 1693, Kroměříž

Životopis

Pavel Josef Vejvanovský byl český hudební skladatel období baroka. Spolu s Adamem Michnou z Otradovic jsou považováni za nejvýznamnější české hudebníky 17. století. Byl ve službách olomouckého arcibiskupa Karla Lichtensteina a dómský kapelník chrámu svatého Mořice v Olomouci. Stal se jedním z nejlépe placených dvorních kapelníků. Vlastnil řadu nemovitostí a byl váženým městským občanem i umělcem.