Tridentské mše sv.

Tridentská mše, tridentina, mše Pia V. či gregoriánská mše je označení formy mše svaté římského ritu, sloužené podle misálů vydaných za tímto účelem od roku 1570 do roku 1962.

Tridentská mše představovala hlavní formu slavení mše svaté v západní církvi až přibližně do 70. let 20. století, kdy byla po 2. vatikánském koncilu za pontifikátu Pavla VI. zavedena nová liturgická forma a tridentská mše byla všemožně potlačována.

V roce 2007 Benedikt XVI. svým motu proprio Summorum pontificum klasifikoval tridentskou mši jako tzv. mimořádnou formu římského ritu. Mše sv. je sloužena v latině.

Celebruje P. Marcel Tesarčík.