EKONOMICKÁ RADA

Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada, je v pomocný a poradní orgán duchovního správce. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře.