1. ADVENTNÍ AKTIVITA – DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE

Adventní aktivita: Dar pro Pána Ježíše

Dar pro Pána Ježíše je název letošní adventní aktivity. 

Základním mottem letošního adventu bude DAR. Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, ve kterém žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, Boží Syn. 

K této aktivitě budete potřebovat krabici (stačí jedna do rodiny), která bude sloužit jako dárek pro Pána Ježíše, který budete v průběhu adventu plnit i zdobit. 4 boční stěny krabice symbolizují 4 adventní týdny.

Každý týden budete plnit jeden úkol a pokaždé, když ho splníte, nalepíte si na krabici symbol, který připomíná zadaný úkol (čím víckrát jej splníte, např. někomu poděkujete nebo někoho pochválíte, tím více symbolů si na krabici nalepíte).

Zároveň si vždy na papírek zapíšete, menší děti mohou nakreslit, co se vám ten týden podařilo, a také nepodařilo. Pán Ježíš nehledí na výsledky, ale na snahu, ochotu.  Na konci týdne papírek nebo obrázek vhodíte do krabice – budoucího dárku pro Pána Ježíše.

Dárek pak přinesete na Štědrý den do kostela pod stromeček.

Jak krabice neboli dárek má vypadat.

 Krabici si přichystejte prázdnou, oblepte ji jednobarevným papírem nebo pokryjte barvou (tak, aby na ní nebyly nápisy nebo motivy). Krabice musí po dobu adventu zůstat otevřená, abyste do ní mohli vkládat lístečky. Na boční stěny napíšete, o jaký týden se jedná a jaký úkol ten daný týden budeme plnit.

  1. ADVENTNÍ TÝDEN

Úkol:  DĚKUJEME

Symbol (k vlepování na krabici): květ

Příběh: Jeden člověk se zeptal slepce: „Věříte, že vás Bůh může uzdravit?“ Odpověděl: „Samozřejmě, že tomu věřím.“ Potom se ho zeptal: „A modlíte se za své uzdravení?“ Muž odpověděl: „Ne, nemám na to čas.“ „Jak to myslíte?“ Odpověděl: „Všechen čas, který mám, trávím tím, že děkuji Bohu za všechno, co mi dal. Vždyť mohu chodit, kromě zraku jsem zdravý, slyším, mluvím, mohu vykonávat různou činnost, mám kolem sebe lidi, kteří mne mají rádi – za to všechno musím děkovat. Každý den se stane tolik věcí, za které Bohu děkuji! Nezbývá mi čas na to, abych ho prosil o uzdravení.“ A tento muž se uzdravil. Nebyl soustředěný na to, co mu chybí, ale na dobré věci, které dostává.

V evangeliu první adventní neděle jsme slyšeli Ježíšova slova: „Bděte!“ Znamená to, že máme dobře využívat čas a nemáme ho promarnit, protože čas je vzácný dar. Každý den dostáváme kromě času mnoho dalších darů (věcí, situací, lidí), za které můžeme děkovat.

Úkol pro 1. týden: Děkovat Bohu i lidem. Děkování nás vede k tomu, že nejsme zaměřeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a nespokojenosti nastupuje vděčnost. Vděčnost je krásná, proto jako symbol nalepíme na dárek květy.