VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Milí farníci, bratři a sestry, prožíváme Velikonoce bez možnosti účastnit se mše sv., přesto Vás chceme duchovně povzbudit: Kristus vstal z mrtvých, On je světlem světa, On je naší cestou, pravdou a životem. Radujme se!

Temnotou ke světlu, utrpením k radosti, ze zajetí na svobodu,

ze smrti k životu, křížem k zmrtvýchvstání… 

Ať světlo Kristova vzkříšení zazáří ve vašich životech a naplňuje Vás, Vaše rodiny nekonečnou radostí. Přejeme Vám požehnané a milostiplné Velikonoce.

o. Petr, o. Jan