SVATÝ TÝDEN

ZELENÝ ČTVRTEK

V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem dává lidstvu ve večeřadle při poslední večeři jeden z největších darů – eucharistii, která se stává naším pokrmem na cestě k novému životu.

VELKÝ PÁTEK

„Dokonáno jest“ – Otče, splnil jsem svůj úkol, své poslání a dospěl jsem k cíli. Ukřižování – láska až k smrti, pro nás tak nepochopitelná. „Naší jedinou chloubou je Ježíšův kříž, v něm je naše naděje, život i vzkříšení, skrze něj jsme zachráněni a vysvobozeni.“

VELIKONOČNÍ NOC

Vzkříšený Kristus nese zdraví a pokoj každému člověku, který je ochoten se mu odevzdat. Nemocné lidstvo nemá většího lékaře. On uzdravuje nemoci, které narušují náš vztah s Bohem i s lidmi. On zaceluje i jizvy, které zanechává náš hřích, i hřích druhých, v našich srdcích.

Vychází z hrobu proto, aby nám otevřel cestu k věčnému a plnému životu. Hrob nemohl být překážkou pro postup Boží spásy, záchrany! Na světě není takového „balvanu“, který by Boží láska nemohla odvalit.


Máme před sebou zavrženého Ježíše,
který se ujímá těch, kdo ho zavrhují.
„Otče odpusť jim, protože nevědí, co činí!“
Nepřibíjej ty, kteří mne přibili!
Nezamítej ty, kteří mne odmítli!
Dej, ať jejich poslední slovo není tvé poslední slovo o nich!
Nevydávej je jejich vlastní nelidskosti, té, s jakou se obrátili proti mně!
Nezatracuj je, jako zatratili mne.
Dej, ať rozhodnutí, které člověk vynesl proti vlastnímu životu, není poslední rozhodnutí, k němuž v životě lidstva došlo!
Z této přímluvy ukřižovaného žije lidstvo až do dnešního dne.