VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

„Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísil svou mocí i nás.“ (1Kor 6,14)

Drazí přátelé, Ježíšova smrt na kříži není lidskou tragédií, kterou Bůh napraví vzkříšením svého Syna. Je vrcholným zjevením Boží podstaty. Boží Syn naplno ukázal, jaký Bůh je. Proto je Kristův kříž sám o sobě zjevením Boží slávy.

Přeji všem požehnané Velikonoce a velkou radost ze vzkříšeného Krista. Ať v našich srdcích zaznívají Jeho slova:„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a neumře navěky…“ (Jan 11,25)