PRÁZDNINY – ČAS ODPOČINKU

Bratři a sestry, 

skončil školní rok a začala doba prázdnin a dovolených. Dovolte mi, abych poděkoval všem pedagogům, asistentům a všem těm, kteří se podílejí na vzdělávání naších dětí a mládeže. Tento školní rok byl velmi specifický a náročný pro obě strany, jak pro žáky, tak pro učitele. Prezenční výuka se střídala s distanční, bylo třeba čelit novým výzvám a získávat nové zkušenosti s učením přes monitory počítačů. Všichni si tedy zaslouží odpočinek. Přeji Vám, ať jste na cestách doprovázeni Božím požehnáním a věřím, že vaše cesty povedou také do kostelů na nejrůznějších místech. Stále máme za co děkovat a prosit. Kéž na to pamatujeme!

o. Petr