PAMÁTKA ZESNULÝCH – DUŠIČKY

„Je nutné mluvit o smrti …
ne proto, abychom měli strach,
ale abychom od něho byli osvobozeni.“
(Raniero Cantalamessa)

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11.

Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.

PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI PŘED DUŠIČKAMI bude v  Hlučíně v sobotu 30.10.

       Cizí zpovědník bude zpovídat: od 8.00 do 10.00 a od 16.00 do 17.00 hod.

V Darkovičkách se bude zpovídat po mši sv. v sobotu 30.10. od 18.30. Bude cizí zpovědník.

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ bude v neděli 31.10. od 14.00 hod. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby od 1. až do 8. 11., mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. 10.