ZEMŘEL BISKUP FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ

Milí bratři a sestry v Kristu,

do života naší ostravsko-opavské diecéze v posledních dnech bolestně vstoupila zpráva o úmrtí jejího prvního biskupa Františka Václava Lobkowicze. Děkuji vám všem za modlitby, kterými jste otce biskupa provázeli v době jeho nemoci a provázíte ho dále po jeho úmrtí. Prosím, zůstaňme v modlitbě za něho v těchto dnech spojeni.

Pohřební mše svatá a poslední rozloučení se připravuje na sobotu 26. února v 11.00 hodin v ostravské katedrále. Přestože je naše katedrála velká, určitě se do ní nevměstnají všichni, kteří by se chtěli pohřbu  zúčastnit. Proto vybízím spolubratry kněze, aby  v den pohřbu, nebo jiný vhodný den před tím, sloužili za zesnulého diecézního biskupa ve farnostech mši svatou a pozvali k ní věřící. Detailní pokyny k samotnému pohřbu budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Příležitost k rozloučení se s otcem biskupem bude také pátek 25. února od 14.00 do 18.00 hodin, kdy bude rakev s tělem zesnulého vystavena v kostele svatého Václava v Ostravě pro soukromé rozloučení a modlitbu.

V den pohřbu, v sobotu 26. února, ať se v kostelích naší diecéze rozezní v 10.55 hodin zvony na dobu pěti minut, aby pozvaly věřící k modlitbě. Přímý přenos pohřební mše svaté z katedrály bude možné sledovat od 11,00 hodin na televizi Noe.

Ať dobrý Bůh přijme modlitby, práce a oběti života zesnulého biskupa Františka Václava a ve svém milosrdenství mu odpustí jeho hříchy.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve tvém pokoji.

+ Martin Davidapoštolský administrátor

PARTE O. BISKUPA FRANTIŠKA VÁCLAVA