SV. BLAŽEJ

Sv. Blažej pocházel z Arménie a byl to lékař.  Byl sťat roku 316. Jeho jméno je pravděpodobně zkomoleninou řeckého slova basileus = král, královský člověk. Vždy bývá znázorňován v biskupském oděvu, mitrou a se dvěmi svícemi ve tvaru svatoondřejského kříže. Je to přímluvce, kterého vzýváme, aby nás chránil od všech nemocí nosních, ušních, krčních a od každého jiného zla. 

Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi později nosila svíce. Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení.

Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny „svatoblažejské požehnání“ se dvěma zkříženými svícemi a modlitbou „Na přímluvu svatého Blažeje…“  Blažej byl mučen, jelikož nechtěl obětovat pohanským bohům. Na strom zavěšené tělo mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili ho k popravě stětím. Když byl sv. Blažej veden na popravu, přistoupila k němu nešťastná matka držící v náručí umírajícího syna, kterému uvízla v krku kůstka. Biskup chlapce požehnal, a ten se náhle uzdravil.

Sv. Blažej nás chrání proti krčním bolestem, proti kašli, proti nemocem měchýře, krvácení, vředům, kolikám, bolestem zubů, proti moru. Je patronem kameníků, česáčů vlny, stavebních dělníků, zedníků, lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, koželuhů, pekařů, kloboučníků, hudebníků. Je přímluvcem za dobrou zpověď a za dobré počasí. Poznáme jej podle toho, že má hořící nebo zkřížené svíce, lesní zvířata, je také zobrazován v blízkosti ptáků, s hřebenem, knihou, vlkem nebo vepřem. 

Svatoblažejským obřadem 3. února si vyprošujeme Boží požehnání pro sebe, aby nás Bůh chránil ode všeho zlého a hlavně, abychom ve víře a Boží milosti vytrvali až do smrti. Účinek tohoto požehnání závisí na naší víře a důvěře v pomoc Boží a v přímluvu sv. Blažeje. 

Sv. Blažej nám ukazuje cestu – zve nás k tomu, abychom se svými úzkostmi a strachy, se vším vytěsněným a potlačeným, se vším, co jsme spolykali, s celou hrůzou před udušením předstoupili před Boha a předložili mu svůj problém. Sv. Blažej nás vede k tomu, abychom toto všechno předložili uzdravující Boží lásce a věřili, že Bůh nás může uzdravit i z těchto našich problémů.

MODLITBA

Bože, dovoláváme se přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví duše i těla a pomáhej nám zříkat se překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.