POŽEHNANÉ VELIKONOCE

Požehnané Velikonoce, ať radost ze Vzkříšeného Krista naplní srdce nás všech opravdovou láskou, radostí a nadějí. Kéž tyto svátky posílí naši víru! Vždyť Zmrtvýchvstalý Kristus je naší cestou, pravdou a životem.

o. Petr, o. Jan