POPELEČNÍ STŘEDA 22.2.2023

Bratři a sestry, ve středu je Popeleční středa, kterou zahajujeme čtyřicetidenní dobu postní, jež je přípravou na oslavu Velikonoc. Ústřední myšlenkou tohoto dne je věta: Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Přijetím popelce vyjádříme pomíjivost člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu).

Žijeme v technicky vyspělé době. Mnoho věcí, které v minulosti byly součástí každodenního života, dnes pomalu zanikají. Patří mezi ně právě popel. V současnosti se s ním již téměř nesetkáme. Dnes už nikdo nechce mít s popelem nic společného. Je to spojeno s představou špinavé a těžké práce, od které chce mít každý pokoj. A přesto se s touto nemoderní věcí setkáváme dnes v kostele, abychom si připomněli, že přicházíme od Boha a k Bohu se znovu vracíme.

Proto nám všem ze srdce přeji, aby se popel dotkl nejen našeho čela, ale především našeho srdce. Nyní se zadívejme na naše nitro, buďme hodni přijmout Pána do svého srdce a vyznejme vše, čím jsme Bohu ublížili. Litujme svých hříchů.

MODLITBA:

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro.