MINISTRANTSKÁ SLUŽBA

Milí ministranti a ministrantky, 

Vaše služba při mši sv. je velmi důležitá a já si velmi vážím toho, že jste při bohoslužbě oporou a pomocí kněze. Jedna z našich ministrantek – Adéla Klementová – se s námi podělila o svou službu Bohu při oltáři. Budu rád, když si její příběh přečtete a možná toto sdílení osloví další z vás (malých i velkých), abyste mohli být blíže Bohu a sloužit mu při mši sv. 

Adéla Klementová – Ministrantská služba