BÍLÁ SOBOTA

V kostelech se během Bílé soboty nekonají žádné bohoslužby. V mnoha kostelech je upraven tzv. „Boží hrob“, kde socha nebo obraz mrtvého Krista připomíná jeho smrt a pohřbení. Mnoho lidí se tam přicházívá pomodlit.

Třetího dne, v neděli, v časných ranních hodinách Kristus vstal z hrobu živ, jak to bylo o něm dávno předpovídáno a jak to on sám vícekrát předpověděl. Během té neděle se setkal s řadou lidí, a pak v následujících čtyřiceti dnech opětovně i s mnoha jinými.

V kostelech se v noci ze soboty na neděli koná slavnostní bohoslužba, nejdelší z celého roku, ale také nejkrásnější a nejhlubší svým obsahem. Z praktických důvodů, aby byla usnadněna účast, bývá tato noční bohoslužba většinou spíše počátkem noci než na jejím konci, začíná tedy na Bílou sobotu večer.

Bíla sobota ve farnosti Hlučín:

9.00 – 12.00   Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně – adorace u Božího hrobu

15.00 – 16.00   Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně – adorace u Božího hrobu

Velikonoční vigilie ve farním kostele v Hlučíně proběhnou bez účasti lidu.

TV NOE:

21.00    Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

Slavení domácí liturgie