BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Velikonoční neděle (nazývaná také Neděle zmrtvýchvstání Páně nebo Velikonoční Boží hod) je největším křesťanským svátkem v roce. Začátkem jeho oslavy je už zmíněná noční bohoslužba, a pak slavnostní bohoslužby během dne, které se tento rok konat nebudou.

Velikonoční neděle ve farnosti Hlučín:

Mše sv. ve farním kostele v Hlučíně proběhne bez účasti lidu.

7.00 – 11.00 Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně

TV NOE:

11.00    Mše svatá na s papežem Františkem z náměstí sv. Petra v Římě
12.00    Požehnání Urbi et Orbi – požehnání a pozdrav papeže Františka
18.00   Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě – celebruje pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David

Velikonoční pondělí ve farnosti Hlučín:

Mše sv. ve farním kostele v Hlučíně bez účasti lidu

TV NOE

10.30    Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě