VELIKONOCE

Velikonoční svátky jsou pro nás zárukou, že se s člověkem počítá, že láska je silnější než nenávist a život mocnější než smrt. A tak k Velikonocům patří svátečnost a slunce, stromy v květu, pestré šaty, usměvavé tváře, sváteční pokrm, tance a písně.

Kdo pochybuje o tajemství svátků, ten nesmí zůstat jen u vnější svátečnosti a musí se důkladněji zahledět do tajemství Velké noci. Křesťané slaví Velikonoce, protože věří, že Ježíš Nazaretský, kterého ukřižovali, žije. 

Ježíš k nám přišel, aby dokončil dílo spásy. Otevřel člověku nebe. Jak jsem na tom já? Hledím opravdu k nebi? Co očekávám? O co se snažím? Co má přednost v mém životě? Včerejšek, dnešek nebo zítřek? Jaké hodnoty vyznávám? Co je pro mě opravdu důležité? Jsou Velikonoce pro mne Velkou nocí nebo jen jednou událostí z mnoha v dějinách lidstva?

Prázdný hrob je symbolem Boží moci, je hmatatelným důkazem věčnosti, kterou vydobyla věrná stvořitelova láska k lidem. Marie Magdalská a učedníci byli přímými svědky událostí kolem prázdného hrobu. Ježíše provázeli, poznali ho jako přítele, rádce, učitele, uzdravovatele a Pána.

Kéž konečně přijmeme to, že Bůh tvoří nové věci, a je to vždy velmi dobré. Kéž dovolíme Bohu, aby v našem životě tvořil nové věci, kéž přijmeme jeho sílu a jeho dynamiku. To je podstata velikonočních oslav. Skrze víru ve zmrtvýchvstání jsme vedeni od dobrého k nejlepšímu.

Víra ve zmrtvýchvstání nás otevírá pro Boží zázraky. Víra ve zmrtvýchvstání nás vyvádí ze stojatých vod a dává našemu životu dynamiku. Nebojme se, náš starý svět se musí zhroutit a je to dobré.

Na přelomu 18. a 19. Století žil v Rusku mnich jménem Serafín Sarovský. Byl dobře známý pro svůj přísně asketický způsob života. Zpočátku žil v klášteře, ten však později opustil a žil jako poustevník v opuštěné chatrči. Tento mnich si zvykl každého zdravit: „Kristus, moje radost, vstal z mrtvých!“. Pro každého, kdo k němu přišel, měl takové uvítání, nezáleželo mu na tom, v jakém církevním období to bylo, jestli o Velikonocích nebo jindy.

Vzkříšení pro něj bylo tak velkou událostí, že ji nechal proniknout do každé chvíle svého života. Vzkříšení z mrtvých je opravdu nevšední událostí. Ti, kdo mají zkušenost se smrtí svých příbuzných, dobře ví, jaké to je, když zemře blízký člověk. A čím bližší nám byl, tím víc bychom dali za to, aby ještě mohl žít, aspoň na chvíli. 

Víra ve vzkříšení patří k podstatě křesťanské víry. Jedna novinářka dělala anketu na téma: „Co pro vás znamenají Velikonoce?“ Náhodně zastavení lidé na ulici dávali různé odpovědi: „Několik dní volna… nákupy… stres… velký úklid… dovolená…“ Tyto odpovědi ji neuspokojovaly.

Už to chtěla vzdát, když zpozorovala malé děvčátko, které vycházelo z květinářství. Zeptala se jí: „Mohla bys mi povědět, co pro tebe znamenají Velikonoce?“ Děvčátko chvíli přemýšlelo a pak odpovědělo: „Velikonoce pro mě znamenají tolik jako nový život. Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži a na Velkou noc vstal z mrtvých. Tím nám řekl, že i my jednou vstaneme z mrtvých a budeme mít nový život. O Velikonocích máme myslet na to, že smrtí všechno nekončí.“

Novinářka byla zaražená touto odpovědí malého děvčátka. „To ti řekla maminka?“ zeptala se překvapeně. Děvčátko přikývlo: „Ano, to mi řekla chvilku předtím, než minulý rok zemřela, právě o Velikonocích.“

Chvíli zápasila se slzami a pak pokračovala: „Teď jí jdu odnést na hrob květiny. Ale ona je stále se mnou, to vím! Protože ona žije dál, i když už umřela.“ Novinářka ještě dlouho přemýšlela o slovech tohoto děvčátka. Jasně cítila, že toto malé dítě nejlépe pochopilo smysl velikonočních svátků.

Proto nám dnes Kristus říká: Nebojte se! Nebojte se nemocí, smutku, utrpení, zavržení, ba dokonce smrti…! Neexistuje žádná bolestná situace, kterou byste s mou pomocí nemohli zvládnout! Současný svět, který zápasí s různými problémy, potřebuje tuto radostnou novinu. Potřebuje svědky zmrtvýchvstání. Potřebuje tebe i mne.

Hlásejme tedy, že Kristus vstal z mrtvých! Hlásejme, že láska je silnější než nenávist. Život je silnější, než smrt. Hlásejme, že tak, jak Kristus vstal z mrtvých, i my vstaneme z mrtvých. Radujme se z celého srdce a všem hlásejme tuto radostnou novinu: Christos Voskrese!