SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH 18.11.

V závěru Svatého roku milosrdenství (2016) papež František vyhlásil Světový den chudých, který se dle nové tradice bude připomínat vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. 

První Světový den chudých se konal  19. listopadu 2017, ten letošní připadá na neděli 18. listopadu 2018. Papež František k němu vydal poselství s podtitulem „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Žl 34,7).

Papež skrze novou tradici Světového dne chudých vybízí věřící k aktivní a konkrétní solidaritě s chudými. Protože chudoba je podle Františka srdcem evangelia. „V tento den má celé křesťanské společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost je příliš často pošlapávána,“ píše k příležitosti Světového dne chudých Papežská rada pro novou evangelizaci.

Farnosti jsou vyzvány, aby vytvářely „mnoho příležitostí k setkáním přátelství, solidarity a konkrétní pomoci. Mohou pozvat v neděli chudé na mši svatou i ke stolu.

Podobně učinil  papež František, který ve Vatikánu přivítal 5 tisíc chudých lidí, pro které sloužil mši a následně s nimi poobědval. Podobná setkání se mohou stát dlouhodobým životním stylem křesťanů.

Text poselství papeže Františka ke 2. Světovému dni chudých najdete ZDE.