KVĚTNÁ NEDĚLE A SVATÝ TÝDEN

Bratři a sestry, tato neděle, zvaná Květná, nám připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Zamysleme se nad tímto dnem, kterým začíná tzv. Svatý týden v Církvi, jehož vyvrcholením bude Kristovo vzkříšení z mrtvých. Více v odkazech KVĚTNÁ NEDĚLE a SVATÝ TÝDEN.