SV. ANEŽKA ČESKÁ

Svatá Anežka je obdivuhodná žena, která ve svém životě zažila a prožila mnohé situace, které zažívá a prožívá i současný člověk jednadvacátého století. V tomto roce oslavíme 30. výročí od její kanonizace. Více informací naleznete na stránkách www.svanezkaceska.cz

Tyto stránky vznikly společnou péčí Arcibiskupství pražského, Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou a Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, kteří si přejí, aby jméno svaté Anežky České nebylo spojováno pouze s naší středověkou historií nebo s pádem komunistické diktatury v naší zemi  na konci roku 1989.

Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České