Slavní rodáci

MARTIN BIALAS, ThDr.

*12.května 1940, Hlučín

Životopis

Fotogalerie ve formátu pdf

Martin Bialas  je kněz, doktor teologie, kaplan diecéze Regensburg a řídí domov svatého Pavla, kolej pasionistů v Regensburgu. K tomuto řádu (jinak také Kongregace utrpení Ježíše Krista ) sám patří a jeho domovský klášter je ve Schwarzenfeldu. Martin Bialas je rovněž biskupský duchovní poradce.