SETKÁNÍ MLÁDEŽE BISCUP 2019 VE FRÝDKU

Ve dnech 5. – 7. 4. se uskuteční BISCUP (Diecézní setkání mládeže) ve Frýdku. Veškeré potřebné informace a přihlašování najdete na stránkách diecezko.doo.cz. Hlavní program a registrace účastníků bude probíhat v prostorách ZŠ Elišky Krásnohorské. Sobotní a nedělní mše svaté budou slouženy ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie. Setkání je určeno pro mládež od 14 let. 

Modlitba za setkání

Dobrý Bože,
ty nás miluješ a víš co je pro nás dobré.
Maria, tvá věrná služebnice,
to věděla a nebála se přijat tvou vůli.
Prosíme, dej, ať nadcházející
Diecézní setkání mládeže ve Frýdku,
je časem a místem radostného setkání s Tebou.
Žehnej a provázej svým Duchem ty,
kteří mají na starost organizaci celého setkání –
– ať zakouší tvou blízkost a poznají
co je pro mladé lidi nejlepší
a tak i nastavili program setkání.
Prosíme, dej, aby farníci a obyvatelé tohoto kraje
měli pochopení pro mladé lidi a setkání bylo pro ně požehnání.
Otevři jejich srdce, ať mladí, kteří se s nimi setkají,
zakusí kus tvé lásky.
Panno Maria služebnice Páně, oroduj za nás!
Amen.