SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS V HLUČÍNĚ

V rámci SHF 2019 vystoupila v kostele sv. Jana Křtitele Schola Gregoriana Pragensis. Děkuji z celého srdce všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu, všem účinkujícím, hostům a posluchačům za jejich účast. Na fotozáběry z koncertu se můžete podávat v naší FOTOGALERII.

o. Petr