PROŽIJME ADVENT

Bratři a sestry, slavností Krista Krále jsme ukončili církevní rok. Přípravy na advent vrcholí i v našem městě. Můžete se na ně podívat v naší Fotogalerii ZDE. Příští neděli zapálíme první svíci na adventním věnci. Kéž je pro nás doba adventu časem zamyšlení se, přípravy a očekávání. Možnost zamyšlení se nad dobou adventní naleznete také na našich stránkách ZDE.