PŘÁNÍ VŠEM MAMINKÁM

Na 5. neděli velikonoční připadá svátek maminek. Mateřství je velká odpovědnost a současně úctyhodné a krásné povolání. Mateřství je dar.

Milé maminky, rádi bychom vám poděkovali za Vaši lásku, péči, starostlivost, modlitbu. To vše a mnohem více dáváte každý den svým dětem.

Portugalský kněz Manuel Fernando Silva řekl krásnou myšlenku: „Matka je nádherná bytost, devět měsíců nosí dítě ve svém těle, dva roky v náručí a celý život ve svém srdci.“

I my nosíme maminky ve svém srdci a věříme, že každý z nás se přidá ke společnému přání. Vyprošujeme vám Boží požehnání, neustálou ochranu Panny Marie, trpělivost i pevné nervy (někdy je to opravdu potřeba 🙂 ) a sílu ve vašem nádherném povolání. Milé maminky, kéž vám Bůh žehná!

o. Petr, o. Jan