POŽEHNANÉ VÁNOCE

GLORIA IN EXCELSIS DEO …

„Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“
(Lk 2,10)

Milí farníci, přejeme vám požehnané a láskyplné vánoční svátky a v srdci velkou radost z narození Ježíše Krista. Ať vám i vašim rodinám Svatá Rodina – Josef, Maria a Dítě Ježíš –  žehná a naplňuje vás svými milostmi. 

Sváteční slovo s koledami je ke zhlédnutí ZDE

– zpěv: Petra Řezáčová, místostarostka 

– kytara a zpěv:Antonín Viliš, pedagog 

– kontrabas: Lukáš Krček, umělec 

– autor videa: Marek Tomíček

o. Petr, o. Jan