POVZBUZENÍ FARNÍKŮM

Bratři a sestry, v následujících dnech budeme mnozí z nás potřebovat povzbuzení, duchovní posilu především Boží milosrdenství. Na našich stránkách naleznete odkaz POVZBUZENÍ FARNÍKŮM, kde si budete moci přečíst evangelium z aktuálního dne a krátkou promluvu. Společně v rodině nebo sami se můžete pomodlit některou z křížových cest, které se nacházejí v odkazu ZDE.

Můžete si také přečíst krátké příběhy k zamyšlení a tím obohatit den o duchovní slovo a modlitbu. Také jsme obdrželi dopis od Arjuna, chlapce, kterého jsme adoptovali prostřednictvím Adopce na dálku. ZDE si můžete přečíst jeho dopis a podívat se na jeho vysvědčení. Věřím, že s Boží pomocí vše zvládneme. Kéž nám všem Pán žehná a naplňuje nás trpělivostí a pokojem!

SLOVO POMOCNÉHO BISKUPA MARTINA DAVIDA

Včera v podvečer natočil pomocný biskup Martin David tříminutové video poselství, které umístil na sociální síť Facebook. Povzbudil věřící k modlitbě a ke vzájemné lásce a poděkoval za nasazení dobrovolníků. Na závěr všem požehnal.

Video k zhlédnutí ZDE.

o. Petr, o. Jan