POSTNÍ DOBA

Bratři a sestry, popeleční středou vstupujeme do doby postní. Je to doba, ve které sami sebe připravujeme na největší událost – na Kristovo zmrtvýchvstání. Prožijme tuto dobu v tiché radosti, očekávání. Věnujme více než obvykle čas modlitbě, mši sv., čtení Písma a rozjímání nad křížovou cestou Ježíše Krista. Také na našich stránkách se můžete duchovně zamyslet v odkazu POSTNÍ DOBA nebo POSTNÍ ZAMYŠLENÍ.