PODĚKOVÁNÍ !!!

Drazí bratři a sestry, dnes na Zelený čtvrtek Kristus ustanovil svátost kněžství. Je to pro nás – kněze velký den, a proto bych chtěl ze srdce poděkovat všem, kteří si na nás vzpomněli – mládeži, společenství, schole a všem farníkům. Děkujeme za všechna blahopřání poslaná prostřednictvím sms, mailů, za všechna poděkování za naši kněžskou službu. Moc si toho vážíme.

o. Petr, o. Jan