PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019

Milí přátelé, dárci a koledníci, bratři a sestry,
chceme z celého srdce poděkovat všem štědrým dárcům a koledníkům, kteří otevřeli svá srdce a domovy a podpořili tak největší dobrovolnickou akci v naší zemi. Ani zima neodradila Tříkrálové koledníky na cestě k nám. Přinášeli nám tříkrálové poselství radosti, lásky a pokoje. Za to jim patří velké díky.

Ať radostné Tříkrálové poselství naplní naše srdce i domovy láskou, štěstím a pokojem. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.