POČET VĚŘÍCÍCH NA BOHOSLUŽBÁCH OD 3.12.

Milí farníci, od 3. 12.  se mění omezení týkající se počtu účastníků bohoslužeb, které bude nově stanovováno podle kapacity míst k sezení v daném kostele. V našem kostele je to tedy zhruba 150 míst. Na každou mši sv. jste srdečně zváni. 

o. Petr, o. Jan