OTEVŘENÍ NAŠICH KOSTELŮ V DOBĚ VELIKONOC

Drazí farníci, začínáme velikonoční triduum. V tomto roce v rámci mimořádných opatření budou slouženy mše sv. a obřady bez účasti lidu. Pevně věřím, že se však spojíme duchovně ve společné modlitbě doma, v rodině…. 

Zde naleznete přehled, kdy budou naše kostely otevřeny pro věřící k soukromé modlitbě:

BÍLÁ SOBOTA

9.00 – 12.00   Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně – adorace u Božího hrobu

15.00 – 16.00   Možnost soukromé modlitby ve filiálním kostele v Darkovičkách – adorace u Božího hrobu

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7.00 – 11.00 Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

8.00 – 10.00 Možnost soukromé modlitby ve farním kostele v Hlučíně