OPRAVY V NAŠÍ FARNOSTI

V naší farnosti je stále co opravovat a zlepšovat. V našem odkazu Opravy kostelů a kaplí se můžete informovat o probíhajících úpravách, opravách, rekonstrukcích nebo jiných změnách. jednotlivé odkazy budeme postupně doplňovat fotografiemi probíhajících a dokončených oprav. V současnosti bylo dokončeno zábradlí (1. část spojená s opravou schodiště na kůr) a topení v kostele sv. Jana Křtitele. Za jakoukoli pomoc upřímné Pán Bůh zaplať.