OHLÉDNUTÍ ZA PRAŠIVOU 2019 A PODĚKOVÁNÍ

1. července jsme vyjeli z naší farnosti společně s farníky z Dolního Benešova a Ludgeřovic na pouť na Prašivou. Zde se setkaly děti ostravsko-opavské diecéze s otcem biskupem Msgre. Václavem Františkem Lobkowiczem při mši svaté.

Poté jsme vystoupali na horu Prašivou. Pro děti bylo připraveno 26 stanovišť s mnoha zajímavostmi. Tématem celého setkání na Prašivé bylo: „U pramene vody živé.“ 

Děti se dozvěděly, jak je to s pitnou vodou ve světě, kolik lidí má k ní přístup, kolik spotřebujeme vody, kde jsou poutní místa s léčivými prameny vody, nebo jaké zmínky jsou o vodě v Bibli.

Děti si mohly poslechnout vyprávění o vodě, vyzkoušet si vodní hry a pokusy s vodou, vyfotit se ve fotokoutku, zjistit, že voda je plná života, uvědomit si, že vodou byly pokřtěny a používá se také v liturgii při mši svaté a mohly se také pomodlit za naši zemi.

Dozvěděly se, že na Haiti je voda velmi vzácná a že z Česka jezdívají pracovníci vrtat na Haiti studny; děti také mohly vyběhat pro Haiti nějaké finanční prostředky. Viděly, jak se pracuje s velkým bublifukem, mohly si zazpívat o vodě, namalovat si svou kapku vody, seznámit se s pouštěmi – místy bez vody – a s velbloudem, navštívit vodní bar, prohlédnout si modely vodních strojů, seznámit se s koloběhem vody v přírodě, poznat funkce lesa a dřeviny, které zde rostou, vyluštit si rozličné kvízy, poodhalit tajemství práce hasičů, vyzkoušet si hasičskou stříkačku a uvidět vodu očima uměleckého fotografa na fotografiích.

Aktivity na stanovištích pak byly zakončeny svátostným požehnáním. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Po dnu plném slunce se obloha zatáhla a na zpáteční cestě začalo pršet. Připomnělo nám to biblický text o Boží dobrotě, spojený s vodou: „Zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší. “  (Ž 65,11)

Pouť na Prašivou byla pro všechny krásným zážitkem i  poučením. A možná si teď všichni budeme vody, pramene života, více vážit.

Gabriela Solařová

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali paní katechetce a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci poutě na Prašivou pro děti z naší farnosti. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a pomoc.

o. Petr, o. Jan