OHLÁŠKY Z 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V neděli bude možné přijít do farního kostela k modlitbě a přijmutí Nejsvětější svátosti. Kostel bude otevřen od cca 7.00 do cca 10.30. Nejsvětější svátost bude podávána věřícím v pravidelných intervalech. Platí omezení vstupu pouze dvou osob do kostela. Mše svaté budou slaveny v kostele sv. Jana.
  • Vzhledem k výjimečné situaci, mohou věřící farníci posílat svůj finanční dar na provoz a běžné potřeby farnosti na nás farní účet Farnost Hlučín – č. účtu: 18 43 42 43 59/0800
  • I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči. Zájemce o duchovní péči ať se obrátí telefonicky na nás.
  • Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ZEMŘELÉ prodloužena na celý měsíc listopad! Podmínkou je návštěva kostela a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
  • Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října.

AŤ NÁM VŠEM BŮH ŽEHNÁ!