NOVÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 22.10.

VLÁDNÍ OPATŘENÍ Z 22.10.

Milí farníci, s ohledem na zpřísnění protiepidemiologických krizových opatření dnes vyhlášených vládou platí od  22. 10. 2020 omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob.

!!!Mše sv. od čtvrtku 22. 10. budeme sloužit  bez účasti lidu.!!!

V neděli bude možné přijít do farního kostela k modlitbě a přijetí Nejsvětější Svátosti. Kostel bude otevřen od cca 7.00 do cca 10.30. Nejsvětější svátost bude podávána věřícím v pravidelných intervalech – nejdříve v 7.15 a naposledy v 10.30. Platí omezení vstupu pouze dvou osob do kostela.

!!!Mše svaté budeme sloužit bez účasti lidu.!!!

Při každé mši sv. se obracíme na Pána Boha skrze přímluvu Matky Boží a prosíme vždy za celé naše farní společenství a za celý svět.

Svátost smíření, svaté přijímání, svátost pomazání nemocných na faře, případně doma u nemocného, nebo duchovní rozhovor v naší farnosti jsou možné vždy po osobní domluvě – jsme tady pro Vás a stačí nám, kněžím, zavolat a vše domluvit.

o. Petr. o. Jan