Mše sv. v němčině

Mše sv. v němčině celebruje P. Jiří Marek Kotrba a probíhají každou třetí neděli ve 14:30 ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně pod záštitou Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska.

Termíny a úmysly bohoslužeb v roce 2019:

  • vždy každou 3.neděli v měsíci
  • ve 14:30 hodin, mimo prázdniny

Září                         22. 9.

Říjen                       20. 10.

Listopad                17. 11.

Prosinec                15. 12.

Slezský německý svaz si na závěr církevního roku připomíná „den smutku“ jako vzpomínku na všechny oběti válek a násilí v minulosti i v současné době. Tento den bude položena kytice ke kříži na německém hřbitově v Opavě, a to v sobotu 23.11.2019, kdy se účastníci sejdou u vstupní brány a v průvodu půjdou na  německý vojenský hřbitov. Poté bude sloužena mše sv. v německém jazyce  v 16:30 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě (kaple kláštera sester Německého řádu).