Mše sv. v němčině

Mše sv. v němčině celebruje P. Jiří Marek Kotrba a probíhají každou třetí neděli ve 14:30 ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně pod záštitou Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska.

Termíny a úmysly bohoslužeb v roce 2019:

  • vždy každou 3.neděli v měsíci
  • ve 14:30 hodin, mimo prázdniny

Leden                    20.1.

Únor                      17. 2.

Březen                   17. 3.

Duben                   28. 4.

Květen                   19. 5.

Červen                   16. 6.

Září                        15. 9.

Říjen                       20. 10.

Listopad                17. 11.

Prosinec                15. 12.

Mši sv. v německém jazyce budeme také slavit v sobotu 18. 5. 2019 v 16:30 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě (kaple kláštera sester Německého řádu).