MŠE SV. K ODSLOUŽENÍ

Sestry a bratři! Veřejné mše sv. se nekonají. Úmysly budou slouženy v soukromí. Pokud si nepřejete, soukromé slavení Vašeho  úmyslu, kontaktujte Římskokatolickou farnost Hlučín – 737 452 851, 731 625 814.

o. Petr, o. Jan